elfe

اگر صادر کننده چک فووت کند، تکلیف چیست؟

اگر صاحب چک فوت کند تکلیف چیست؟ اگر صاحب چک فوت کند تکلیف …

️اگر صاحب چک فوت کند تکلیف چیست؟ هنگامی که صادرکننده چک فوت کند، از آنجایی که در زمان صدور چک آن شخص زنده بوده و این تصمیم طبق اختیار وی گرفته شده، بانک می‌تواند قبل از حصر وراثت، تعیین ورثه و بررسی اموال متوفی وجه چک را …

اگر صادر کننده چک فوت کند، تکلیف چیست؟

در صورتی که صادرکننده چک فوت کند، از آنجایی که در زمان صدور چک، آن شخص زنده بوده و این تصمیم طبق اختیار وی گرفته شده، بانک می‌تواند قبل از حصر وراثت، تعیین ورثه و بررسی اموال متوفی، وجه چک را به دارنده پرداخت یا کارسازی …

اگر صادر کننده چک فوت کند …؟ | بنیاد وکلا

بنابراین اگر صادر کننده چک فوت کند، بانک می‌تواند قبل از انحصار وراثت و قبل از تعیین ورثه و بررسی اموال متوفی وجه چک را به دارنده پرداخت کند، چرا که این تصمیم در زمان حیات وی گرفته شده است.

اگر صاحب چک فوت کند تکلیف چیست؟

مجله حقوقی ایلیاد – – اخبار حقوقی. سمیر الله‌وردی نرگس علیزاده حصاری ویدا محمودی

فوت صادر کننده چک | صادر کننده چک | فوت صاحب چک | مجله دلتا

اگر صادر کننده چک، فوت کند بانک می‌تواند قبل از انحصار وراثت و قبل از تعیین ورثه و بررسی اموال متوفی وجه چک را به دارنده پرداخت کند، چرا که این تصمیم در زمان حیات وی گرفته شده است.

برچسب‌ها:, , , ,

فروشگاه مارکت سنتر