elfe

تحقیق آشنایی با راهکار های مديريت خستگی و استرس و مبانی بهداشت روانی محیط کار

خلاصه کتاب مبانی سازمان و مدیریت/پیام نور

خلاصه کتاب مبانی سازمان و مدیریت/پیام نور طاهره فیضی. دکتر الوانی و سابر نویسندگان معاصر با این عقیده که توانایی رهبری با ویژگی های موروثی قابل بیان نیست موافقتد و معتقدند افراد برای رهبر خوب شدن باید آموزش ببینند و …

برچسب‌ها:

فروشگاه مارکت سنتر