elfe

تصویر ایزد شولوتل با سری سگ مانند

ژانویه 2021 – مدرار

تصویر ایزد شولوتل با سری سگ مانند که به مانند آنوبیس در اساطیر مصر راهنمای ارواح مردگان به عالم ارواح است. وی همچنین از آن جهت که با کوکب زهره در شبانگاه برابری می نماید همتای شلیم در اساطیر …

سلطان نصیر – مدرار

تصویر ایزد شولوتل با سری سگ مانند که به مانند آنوبیس در اساطیر مصر راهنمای ارواح مردگان به عالم ارواح است. وی همچنین از آن جهت که با کوکب زهره در شبانگاه برابری می نماید همتای شلیم در اساطیر …

8 نمونه از کمیاب ترین نژاد سگ ها در دنیا

در اسطوره شناسی آزتک، شولوتل، ایزد همراه با رعد و برق و آذرخش، و همینطور ایزد همراه با مرگ بوده که این سگ را از نقره و استخوان زندگی که برای ساخت انسان هم از آن ها استفاده شده، ساخته است …

8 نمونه از عجیب ترین و کمیاب ترین نژاد سگ ها در دنیا

در اسطوره شناسی آزتک، شولوتل، ایزد همراه با رعد و برق و آذرخش، و همینطور ایزد همراه با مرگ بوده که این سگ را از نقره و استخوان زندگی که برای ساخت انسان هم از آن ها استفاده شده، ساخته است …

عجیب ترین و کمیاب ترین سگ های دنیا + تصاویر

در اسطوره شناسی آزتک، شولوتل، ایزد همراه با رعد و برق و آذرخش، و همینطور ایزد همراه با مرگ بوده که این سگ را از نقره و استخوان زندگی که برای ساخت انسان هم از آن ها استفاده شده، ساخته است …

با ۸ نمونه از عجیب ترین و کمیاب ترین نژاد سگ ها در دنیا …

در اسطوره شناسی آزتک، شولوتل، ایزد همراه با رعد و برق و آذرخش، و همینطور ایزد همراه با مرگ بوده که این سگ را از نقره و استخوان زندگی که برای ساخت انسان هم از آن ها استفاده شده، ساخته است …

کمیاب ترین نژادهای سگ در جهان را در اینجا ببینید +عکس های …

در اسطوره شناسی آزتک، شولوتل، ایزد همراه با رعد و برق و آذرخش، و همینطور ایزد همراه با مرگ بوده که این سگ را از نقره و استخوان زندگی که برای ساخت انسان هم از آن ها استفاده شده، ساخته است …

برچسب‌ها:, , , , , ,

فروشگاه مارکت سنتر