elfe

تصویر قربانی کردن آیینی یک انسان توسط آزتک ها

آزتک‌ها و آداب مخوف معابد

قربانی کردن برای شب. آنها برای «شب» هم انسان‌ها را قربانی می‌کردند. قربانی را درون رینگ می‌انداختند که در آن چهار جکوار و کرکس‌های آزتک به جان قربانی می‌افتادند و او را تکه تکه می‌کردند.

قربانی کردن انسانها در آیین های رازآلود

قربانی کردن انسانها در آیین های رازآلود. مفاز/ این مقاله گذاری است بر مسئله ای به نام قربانی کردن انسان. مسئله ای که بسیاری نه قادر به تصور آنند و نه قادر به درک آن و نه قادر به قبول وجود ابعاد آن.

آیین آدمخوارهای آزتک؛ فربه کردن اسپانیایی‌ها پیش از خوردنشان

اجساد پیدا شده متعلق به اسپانیایی‌هایی است که در سال ۱۵۲۰ از کوبا وارد قلمرو آزتک شدند تا برای پادشاه اسپانیا هرنان کورتز و نیرو‌های تحت فرمانش Conquistador Hernan Cortes آذوقه ببرند.

آزتک ها | سمپادیا

3/9/2011 · پاسخ : آزتک ها روش های قربانی کردن : آن ها اسیری را به عنوان مظهر ایزد قرار بر می گزیدند، کاهنان به وی آداب و رسوم درباری و نواختن نی لبک می آموختند. خدمتکارانی به خدمت وی گمارده می شدند.

مستند قربانی کردن انسان در آئین های رازآلود

این یک قربانی انسان توسط یهودیان بوده، اما بیلیس بی گناه است.» همانطور که دیدیم بسیاری کشورها و تمدنها در طول تاریخ، قربانی انسان توسط یهودیان را گزارش داده‌اند و بسیاری شخصیتهای برجسته …

فیلم مستند قربانی کردن انسان در آیین های راز آلود / Human …

فیلم مستند قربانی کردن انسان در آیین های راز آلود / Human Sacrifice in the Occult Documentary / لینک مستقیم دانلود مسئله‌ای که صحبت هر روز نیست. مسئله‌ای که بسیاری نه قادر به تصور آنند، نه قادر به درک آن و نه قادر به قبول وجود و ابعاد آن …

برچسب‌ها:, , , , ,