elfe

«خوداَرزی» و «خردوَرزی»/فرگرد1555

دل ديدني هاي شهر سرب و سراب

«خوداَرزی» و «خردوَرزی» آموختنِ «خوداَرزی» و «خردوَرزی»، به افرادِ «پرشور» ولی «بی شعور»، مانند این است که بخواهیم به «مگس» و «کرکس» بفهمانیم،

آوای آینه | دل دیدنی های شهر سرب و سراب

و «تاب را از هر پدیده می زداید» ، «غم جانکاه» است و «ماتم بی گاه». در دنیا چیزی «باافرندتر» و «ارزشمندتر» از انسان وجود ندارد، که انسان به خاطر از دست رفتن آن «بیفسُرَد» و «بپژمُرَد».

برچسب‌ها:,