elfe

زیستن درباره‌ی شادمانی‌ست

خلاقیت خود را ارتقاءدهید

این مقاله، نتایج 66 مطالعه و تحقیق مختلف در زمینه‌ی تأثیر هیجان‌های افراد بر خلاقیت آنان را تشریح می‌كند. محققان دریافتند كه چه‌طور احساسات یك فرد بر خلاقیت او اثر‌گذار است

Cheshmse _ _ چشمسه (cheshmse) – Profile | Pinterest

See what Cheshmse _ _ چشمسه (cheshmse) found on Pinterest, the home of the world’s best ideas.

از چشمِ من…

اما او نمی‌داند این رهاییِ نویسنده مایه‌ی شادمانی‌ست یا تاسف و احساسی دوگانه دارد. بارگاس یوسا سخن‌رانی‌ای دارد درباره‌ی پدیده‌ای که تهاجم فرهنگی نامیده می‌شود و با بدبینی به آن نگاه می …

برچسب‌ها:, ,