elfe

عشق دمی صامت است، می‌وزدت هیچ‌وار

‫سرای حلمی – عشق دمی صامت است، می‌وزدت هیچ‌وار در شب …

عشق دمی صامت است، می‌وزدت هیچ‌وار در شب طوفانی‌ات ساده کن این کار و بار شعله‌کشان مستِ مست، نیست شو زان هستِ هست ریشه بسوزان برو خاک شو زان خاکسار عشق شفا می‌دهد زین همه دیوانگیت رنج فنا می‌شود…

‫سرای حلمی – خرسندی خویش پنهان نمی‌داریم و سر به گوشه‌های …

عشق دمی صامت است، می‌وزدت هیچ‌وار در شب طوفانی‌ات ساده کن این کار و … بار شعله‌کشان مستِ مست، نیست شو زان هستِ هست ریشه بسوزان برو خاک شو زان خاکسار عشق شفا می‌دهد زین همه دیوانگیت رنج فنا می‌شود از دم آن مشکبار قلک …

Cheshmse _ _ چشمسه (cheshmse) – Profile | Pinterest

See what Cheshmse _ _ چشمسه (cheshmse) found on Pinterest, the home of the world’s best ideas.

برچسب‌ها:, ,