elfe

من آدم های ساده را دوست دارم

آدمهای ساده را دوست دارم

یا درس ساده نبودن بهشان می دهد آدم های ساده را دوست دارم بوی ناب “آدم” میدهند ساده که میشوی همه چیز خوب میشود خودت غمت مشکلت غصه ات هوای شهرت آدمهای اطرافت حتی دشمنت . یک آدم ساده که باشی

آدم های ساده را دوست دارم.

بس که آدم ها مشق عشق نکرده، به آن ها ، درس ساده نبودن مي دهد. آدم های ساده را دوست دارم. آدم های ساده سرراست را، که سر هر کلاس می نشینند و راه های نرفته دیگران را بی صدا مشق می کنند.

آدمهای ساده را دوست دارم

یا درس ساده نبودن بهشان می دهد آدم های ساده را دوست دارم بوی ناب “آدم” می دهند می دانی؟ آدم های ساده ساده هم عاشق می شوند ساده صبوری می کنند ساده عشق می ورزند ساده می مانند اما سخت دل می کنند

سمت ساده دوست

آدم هاي ساده را دوست دارم. آدم های صاف ساده را؛ آدم های سر راست را؛ آدم هایی را که مثل شیشه ای زلال می شود آن سمت روح شان را دید؛ آدم هایی که آنقدر رقیق و ساده و شفاف اند که دیده نمی شوند؛ حجم …

من و تو ♥ – آدم های ساده را دوست دارم

♥ من و تو ♥ … آدم های ساده را دوست دارم. جمعه 12 خرداد 1391 :: نویسنده : محمد جواد . آ دمهای ساده را دوست دارم همونهایی که بدی هیچکس را باور ندارند …

ادم های ساده….

آدمهاي ساده را دوست دارم. همان ها که بدی هيچ کس را باور ندارند؛ همان ها که برای همه لبخند دارند؛ آدم های ساده را دوست دارم؛ بوی ناب آدمیّت مي دهند… گرداوری

دوستت دارم | عاشقانه ها

من از عهد آدم، تو را دوست دارم از آغاز عالم، تو را دوست دارم. چه شب‌ها من و آسمان تا دم صبح … مدت زیادی از زمان ازدواجشان می گذشت و طبق معمول زندگی فراز و نشیب های خاص خودش را داشت.

برچسب‌ها:, , , , ,