elfe

انواع فلاشینگ و نبشی – پانل مهدی

پروژه های اجرا شده ی پانل مهدی … نمونه کار اجرا شده که از ترکیب رنگی زیبایی در آن استفاده شده. فلاشینگ نبشی به صورت پیش فرض باله های 10*10 برای فلاشینگ بیرون رنگی و 5*5 برای فلاشینگ داخل رنگی دارد …